Amway kritici se účastní obřího Ponziho schématu

Pyramidová hra nebo také Ponziho schéma je systém, kdy noví investoři vkládají peníze, z nichž jsou vypláceni účastníci, kteří do systému vstoupili před nimi. Za tuto svou investici dostávají příslib, že v budoucnu budou participovat na vkladech nových účastníků, kteří přišli do systému po nich. Naproti tomu, multilevel marketing (MLM), jak ho provozuje např. společnost Amway, je legální a funkční obchodní model. Mezi Ponziho schématem a MLM existují jasně definované rozdíly, podle kterých státní autority posuzují, zda se jedná o legální nebo nelegální činnost. My se dnes zaměříme na obří Ponziho schéma, které s úspěchem běží i v ČR již řadu let. Věděli byste, jak se jmenuje?

Setkal jsem se už s mnoha pyramidovými hrami či Ponziho schématy, které se často vydávaly za MLM (nejčastěji tvrdily, že jsou “jako Amway”), ale ve skutečnosti s ním neměly nic společného. Za nejpozoruhodnější Ponziho schéma považuji to vůbec největší, s nejdelší dobou fungování, které zatím úspěšně uniká orgánům činným v trestním řízení. Jedná se o Ponziho schéma, ve kterém se protočí několik stovek miliard Kč každý rok. Kuriózní na něm je, že jeho účastníci nevkládají peníze jen jednou, jak jsme u těchto systémů zvyklí, ale opakovaně, každý měsíc. Ročně v něm každý z účastníků “utopí” v průměru několik desítek tisíc korun a účast trvá v průměru více než 40 let. Při verbování nic netušících oveček do této pyramidové hry využívá její provozovatel nejtvrdšího nátlaku a vyhrožování, což má za následek jednu z největších úspěšností rekrutování nových členů, jakou kdy pyramidové hry měly. Vstupují do ní dokonce i lidé, kteří se jinak staví negativně i vůči legálním systémům na bázi MLM!

Kdo je tedy největším provozovatelem pyramidové hry v ČR? Skyline? GWC? H-Systém? Leonardo VBC? PSM? Swissgolden? Vanilla? AceIn? Avalanche? Rhinoceros? Nebo snad Kairos?

OMYL!!!

NEJVĚTŠÍM PROVOZOVATELEM PYRAMIDOVÉ HRY – nebuďte moc překvapeni – JE NÁŠ STÁT! Jedná se totiž o náš důchodový systém, který přesně splňuje podmínky pro označení “PYRAMIDOVÁ HRA” či “PONZIHO SCHÉMA”! Server ceskenoviny.cz spočítal, že zaměstnanec s průměrnou hrubou mzdou 25.000 Kč do tohoto systému za 33 let odvede asi 2.772.000 Kč.

Jednou ze základních charakteristik pyramidové hry je, že pokud dojdou noví účastníci (resp. když do systému přestanou proudit investice), nejsou peníze na odměny a celý systém se rozpadá. V případě důchodového systému je toto tlumeno tím, že účastníci přispívají každý měsíc, takže se systém uměle drží při životě. A díky tomu, že účastníci nemají na vybranou (sociální pojištění se platit musí), je zabezpečeno, že v nejbližší době tento systém nekrachne. Kromě toho, když státu dojdou peníze, může (ve jménu solidarity) kdykoli zvednout sociální pojištění nebo prodloužit dobu, po kterou budete do systému přispívat, a jede se dál…

A jedna perlička: u pyramidové hry je alespoň náznak jakési “spravedlnosti”, pokud se tedy v případě podvodu dá o nějaké spravedlnosti mluvit. Ten, kdo nikoho dalšího nepřivede, nezíská nic. V důchodovém systému je to jinak. Provozovatel (stát) se nijak nemusí snažit, aby účastníky získal. Prostě jim to nařídí a je to.

Přijde mi zvláštní, že nikdo z internetových tlachalů, kteří tak urputně brojí proti legálnímu obchodnímu systému na bázi multilevel marketingu (MLM), se nikde ani slůvkem nezmiňuje o této pyramidové hře a neprotestuje proti tomuto systému. Místo toho tráví dny, týdny a roky (mnohdy v pracovní době u svého zaměstnavatele) tím, že na Internetu pomlouvají funkční, legální a férový systém MLM. Dokonce se najdou tací, kteří tvrdí, že pyramida je i firma Amway. Ano, přesně ta firma, která byla zbavena podezření z provozování pyramidové hry již v roce 1979 a od té doby slouží jako vzor pro to, jak má správný a poctivý MLM vypadat!

MLM Vám nabízí výměnou za Vaše peníze zboží a z peněz určených na reklamu a marketing je vyplacená odměna těm, kdo tuto reklamu dělají. Je to normální obchod. Důchodový systém naproti tomu nabízí vzdušné zámky, příslib něčeho, na co se nedá spolehnout. Plaťte a možná něco za 40 let dostanete? Jak je možné, že těm tlachalům vůbec nevadí, že se sami účastní té největší pyramidové hry? Možná proto, že jsou hloupí. Spousta z nich možná ani neví, že peníze, které dnes odvádějí na sociální pojištění, nejdou na jejich důchod, ale na důchody současných důchodců. Možná o tom mlčí proto, že na tomto systému nesou sami svůj díl a sami se jej jako ovce účastní.

A takoví nás budou poučovat o tom, že MLM, kde máte odměny přesně podle toho, kolik práce jste odvedli, je podvod? Někdo to tu má v hlavě pomotané – ale Amwayáci to rozhodně nejsou. 🙂

Takže, milí MLM kritici, tady se angažujte! A třeba tím budete i někomu užiteční. 😉

Share Button

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *